Een paar vijzels

Bijzonder boeiend als object door vorm en kleur.

Voorwerpen zoals vijzels behoren tot de kunstnijverheid oftewel de toegepaste kunsten.

Vaak ondergewaardeerd ten opzichte van de schone kunsten doch een resultaat van creativiteit en schoonheidsgevoel.   

Hun functie is tweeledig in het nuttig gebruik en als object voor de sier.