Een arrangement met diverse objecten

De inrichting van een ruimte is een op zichzelf staand verhaal. Met de wijze van presenteren, het combineren en arrangeren van de objecten, wordt een ensemble, een gewenst totaalbeeld gevormd. Kunsthandelaar en decorateur : een prettige combinatie. Authenticiteit, vorm, materiaal en kleur verbinden zich. Bij de ideale combinatie is het geheel meer dan de som der delen. Laat onverlet dat  daarbij geldt:  beauty is in the eye of the beholder (William Shakespeare).